Bông Atiso

Gọi lấy giá

Với tác dụng thanh nhiệt của bông atisô, món canh không những ngon miệng mà ….phần gốc cánh mềm, vì đây là phần ngon nhất của cánh hoa atisô tươi).

Danh mục:
Translate »