Củ cải

Gọi lấy giá

Cải củ là một loại rau ăn củ thuộc họ Cải, được thuần hóa ở châu Âu từ thời kì tiền Roman. Hiện nay cải củ được trồng và sử dụng trên khắp thế giới. Cải củ có nhiều thứ khác nhau, khác biệt về kích thước, màu sắc và mùa vụ

Danh mục:
Translate »