Đậu Cove

Gọi lấy giá

Kinh nghiệm bản thân cho thấy, dùng đậu cove hoặc rau cải luộc trước khi ăn đồ ngọt giúp giảm hấp thu đường vào người

Danh mục:
Translate »