Quy trình công nghệ sấy rau quả nói chung bao gồm các công đoạn sau: