Kiến Quốc VietCan đón nhận ISO 22000:2005

Qua một thời gian nổ lực, cố gắng của cán bộ công nhân viên công ty TNHH Liên Doanh Kiến Quốc VietCan cùng với đơn vị tư vấn uy tín.  Ngày 05 tháng 02 năm 2014 Công ty TNHH Liên Doanh Kiến Quốc VietCan chính thức được Tổ chức Tiêu Chuẩn Quốc Tế ISC- Úc cấp chứng nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm Iso 22000:2005 sau khi trải qua nhiều đợt kiểm tra, đánh giá và khắc phục.

Kiến Quốc VietCan đã xây dựng và thực hiện áp dụng chương trình quản lý này trong toàn bộ các hoạt động sản xuất, chế biến của mình. Sản phẩm của công ty luôn đảm bảo an toàn thực phẩm, đem lại sự an tâm cho người tiêu dùng.

Chứng chỉ ISO 22000:2005 là nền tảng vững chắc để công ty tiếp tục chuẩn hóa hệ thống quản lý nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng quy mô hoạt động và phát triển bền vững. Đồng thời nâng cao năng lục cạnh tranh trên thị trường, giữ vững vị trí và phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

Translate »